Alle kan blive en del af Bådelauget

Mange gode grunde til at blive medlem

Bådplads ved broen om sommeren

Som medlem af Rosenholm Bådelaug har du mulighed for på eget ansvar at fortøje din båd i vandet omkring broen.

Opbevaringsplads til din båd om vinteren

Om vinteren har du mulighed for at opbevare din båd på foreningens bomme på stranden.

Flisebelagt ophalerplads

Bådelaugets medlemmer kan frit benytte ophalerpladsen ved broen.

Borde- bænke-sæt og grillplads

På stranden er der opsat flere borde-bænke-sæt, og grill til fri afbenyttelse.

Pleje af området omkring stranden og drift af badebroen

Som medlem af Rosenholm Bådelaug kan du være med til at drive badebroen, slå græs eller stille forskellige faciliteter til rådighed for de lokale brugere. 


Desuden er medlemmerne gode til at passe på naturen og gøre området indbydende.

Samarbejde med Syddjurs Kommune

Foreningen samarbejder med Syddjurs Kommune, der har ansvaret for toiletter og p-plads.

Fællesskabet

Foreningens medlemmer er en del af et fællesskab, hvor vi holder øje med hinandens både.


Hvad enten du bruger din båd til tur-sejlads, fiskeri eller andet, står foreningens medlemmer altid klar med gode råd og vejledning.


Priser 2022

Aktivt Medlem

400,- / år

Støttemedlem

100,- / år

Broindskud

Inklusiv logo og nummer til båd

500,- Engangsbeløb

Støttemedlemskab - kun 100 kr.

Hvis du hører til blandt de mange gæster, der jævnligt benytter faciliteterne på stranden, og har du lyst til at bidrage til fællesskabet, har du mulighed for at melde dig ind i Rosenholm Bådelaug som passivt medlem for kun 100 kr. om året.


For at stå så stærkt som muligt udadtil, har vi i foreningen brug for så meget støtte i lokalsamfundet som muligt, og derfor vil vi sætte stor pris på dit passive medlemsskab.